SR4BI . Wej. 430.8625 MHz / Wyj 438.4625 MHz
ZASIĘG Ręczne ZASIĘG Mobile ZASIĘG Bazowe SR4BI QTH