SR4BIA . Wej. 431.650 MHz / Wyj 439.250 MHz
ZASIĘG SR4BIA QTH