SR4X Pozwolenie Radiowe

Numer : DC.WML.5101.2305.2020.2

Ważne do : 2025-09-16

Znak : SR4X

Kategoria :Kategoria5

Moc : 15W

Rodzaj stacji:Analogowy Przemiennik

Ton CTCSS: 67 Hz

Częstotliwość wej:145.000 MHz

Częstotliwość wyj:145.600 MHz

Lokalizacja :Juchnowiec

TG Grupy SR4X via FM Poland

FM OgólnopolskaFM DTMF 91260#

FM MultiRegional DTMF 912600#

FM Podlasie DTMF 9126043#

FM Białystok DTMF 9126093#

ECHO DTMF 1#

ECHO OFF DTMF #

EmCom DTMF 112#

SVX IDENT DTMF *#

Pogoda DTMF 60#

Alerty Meteo DTMF 61#

Warunki propagacji DTMF 62#

Zagrożenie pożarowe lasów DTMF 63#

Hydro-Info DTMF 64#

SR4BI Pozwolenie Radiowe

Numer : DC.WML.5101.3552.2023.2

Ważne do : 2028-08-20

Znak : SR4BI

Kategoria :Kategoria5

Moc : 15W

Rodzaj stacji : Cyfrowy Przemiennik

Color Code: 4

Częstotliwość wej:430.8625 MHz
Częstotliwość wyj:438.4625 MHz

----------------------------------------

Rodzaj stacji : Przekaźnik APRS

Częstotliwość wej:432.500 MHz
Częstotliwość wyj:432.500 MHz

Lokalizacja :Juchnowiec

Grupy Robocze SR4BI DMR

SLOT 1

TG 260 Wywoławcza - BrandMeister

TG 1260 Wywoławcza - DMR PLUS

----------------------------------------------

SLOT 2

TG 26043 Podlaska (BrandMeister)

TG 8004 Okręgowa SP4 DMR PLUS

TG 2604 Okręgowa SP4 do połączeń BrandMeister - DMR PLUS

TG 6 Grupa statyczna linkowanie się do reflektora XLX-778 MODUŁ C

TG 9 Grupa statyczna oraz linkowanie się do reflektorów DMR PLUS

TG 260454(SR4BI) Grupa - Lokalna

Grupy Robocze SR4BI C4FM

DG-ID# 60 Wywoławcza polska grupa rozmówna Fusion II

DG-ID# 84 Okręg 4, woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie

DG-ID# 95 Regionalna warmińsko-mazurska

DG-ID# 90 Lokalna C4FM

Gallery

bty I Poldlaskie Spotkanie CB 026 1672424325520 1672424325537

PropagacjaWsparcie SR4X ,SR4BI

SYSTEMATYCZNIE
,SP4RUA,SQ4PKO,SP4KOT,SP4MK

CZĘSTO
SP4TBC,SP4TZ,SP4TRB,SP4DLD,SQ4CD,SQ4EWA,SP4FEU,SQ4CTO,SP4KAI,SP4API,SQ4P
SP4ADW,SQ4CTP,SP4XBZ,SQ4HKP,SQ4MUI,SP4NKT,SP4UBW,SP4DNB,SQ4ENR,SP4JEY

Oraz darczyńcy anonimowi..

Dziękujemy wszystkim za dobrowolne wsparcie.

----------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli jesteś przekonany, że funkcjonowanie przemienników SR4BI ,SR4X ma sens to możesz dofinansować ich działalność. Kwota darowizny jest dowolna. Oczywiście lista wpłat i darczyńców zostanie podana (jeśli zostanie wyrażona taka chęć).

SR4X wyłączony .

W związku z okresem wakacyjnym oraz zaległą modernizacją urządzeń  od

29.06.2024 roku przemiennik SR4X  jest wyłączony i przechodzi konserwacje .
Po modernizacji  użytkownicy zyskają bezpośredni dostęp do sieci FM POLAND  oraz EchoLink.

Kondolencje

Z wielkim żalem informuję, że we wtorek 06.02.2024 zmarł nasz nestor krótkofalarstwa Jarosław SP4M. Wystawienie zwłok o godzinie 9.00 w Domu Pogrzebowym na ul. Wojskowej. Msza żałobna odbędzie się w małym kościele Farnym o godzinie 12.00. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Dojlidach,

Zawsze będziemy o tobie Jarku pamiętać
Andrzej SP4DLD

Kondolencje.

Smutna wiadomość W dniu 27.01.2024 odszedł od nas nasz kolega wieloletni krótkofalowiec Anatol Pietruczuk SP4AZS .

Uroczystości pogrzebowe i wyprowadzenie odbędą się w środę o godzinie 13.00 z Domu Pogrzebowego Wierzbiccy
ul. Branickiego.

Żegnaj Tolku !

Boże Narodzenie 2023

SR4X

W związku z zaprzestaniem zakucania przemiennika SR4X znów jest Online

SR4X Of Line do czasu wyjaśnienia incydentu

Przemiennik wyłączony na czas nieokreślony  w związku z  incydentem  w dniu 25.08.2023.
cdn…

Groźby karalne to przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa. Od razu należy tutaj podkreślić, że tylko taka groźba podlega karze na podstawie rozpatrywanego przepisu, której treścią jest zapowiedź popełnienia przestępstwa.

Nie będzie zatem podlegał odpowiedzialności z tego przepisu sprawca, który grozi popełnieniem wykroczenia np. zniszczeniem rzeczy, której wartość nie przekracza kwoty w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia (art. 124 § 1 kodeksu wykroczeń). Nie będzie także odpowiadał za groźby karalne ten, kto grozi naruszeniem tylko reguł np. prawa cywilnego (np. niewykonaniem umowy).

Groźba realizacji przestępstwa może dotyczyć działania na szkodę pokrzywdzonego (ofiary) lub też na szkodę osoby najbliższej dla pokrzywdzonego. Sprawcą przestępstwa, którym napastnik grozi nie musi być on sam. Może to być inna osoba lub grupa osób. Musi on jedynie mieć bezpośredni wpływ na działania bezpośredniego sprawcy (a co najmniej twierdzić wobec pokrzywdzonego, że taki wpływ ma).
Groźby karalne – tylko wtedy, kiedy pokrzywdzony czuje obawy

Istotnym elementem umożliwiającym sprawcy przypisania przestępstwa groźby karalnej z art. 190 k.k. jest to, że jego postępowanie musi w pokrzywdzonym wzbudzić uzasadnioną obawę, że groźba może zostać zrealizowana. Obawa musi być uzasadniona, czyli inaczej obiektywna. Pokrzywdzony nie może powoływać się na swoją ponad przeciętną wrażliwość, lękliwość czy łatwowierność. Sąd lub prokurator rozpatrujący zachowanie sprawcy będą brać pod uwagę, czy mogło ono wywołać uczucie strachu lub zagrożenia u przeciętnej osoby, występującej w określonych okolicznościach.

Co ważne bez znaczenia jest to, czy sprawca mógł rzeczywiście swoją groźbę spełnić, albowiem liczy się jedynie przekonanie (uzasadnione) pokrzywdzonego co do możliwości realizacji tej groźby. Sprawca broniąc się powinien zatem stawiać szczególny nacisk na to, że pokrzywdzony zdawał sobie sprawę z tego (miał wiedzę), że groźba nie jest realna.

Przestępstwo groźby karalnej może być popełnione wyłącznie umyślnie. Oskarżenie będzie zatem musiało wykazać, że sprawca miał uzasadniony powód (motyw), żeby grozić pokrzywdzonemu. Należy mieć jednak na uwadze, że zamiar ma dotyczyć wyartykułowania groźby, a nie jej spełnienia.

Groźba karalna może być wyrażona w każdy sposób tj. słowem, pismem, gestem itp.

Zgodnie z art. 190 kk groźba karalna zagrożona jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Oznacza to, że może tu znaleźć zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona z warunkowym jej zawieszeniem.

Przestępstwo groźby karalnej ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że organy ścigania same – bez inicjatywy ze strony osoby zagrożonej – nie będą podejmować żadnych czynności w związku z podjęciem lub prowadzeniem postępowania.
Artykuł 190 kodeksu karnego

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przemiennik SR4BI z odnowionym pozwoleniem radiowym.

Przemiennik SR4BI z dniem 11.07.2023 uzyskał kolejne pozwolenie radiowe  na kolejne 5 lat użytkowania.

1. udzielam Wnioskodawcy:
Dariusz Zajkowski
SP4FEU
pozwolenia radiowego kategorii 5 na używanie stacji amatorskiej.
2. Znak wywoławczy: SR4BI
3. Lokalizacja stacji: Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5
4. Przeznaczenie stacji: Przekaźnik APRS, Cyfrowy przemiennik
5. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika: 15 W
6. Datą rozpoczęcia używania stacji jest dzień: 21-08-2023 r.
7. Pozwolenie jest ważne do dnia: 20-08-2028 r.
8. Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania częstotliwości: wejścia 432,5000 MHz 430,8625 MHz
wyjścia 432,5000 MHz 438,4625 MHz

Cyfrowy przemiennik
Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania częstotliwości:
wejścia 430,8625 MHz
wyjścia 438,4625 MHz

Przekaźnik APRS
Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania częstotliwości:
wejścia 432,5000 MHz
wyjścia 432,5000 MHz

HBLink Białystok OFF Line

W związku z małym zainteresowaniem i rosnącymi kosztami obsługi HBLink Białystok usługa zostanie wyłączona z dniem 1 Kwietnia 2023 Roku.