SR4X Pozwolenie Radiowe

Numer : DC.WML.5101.2305.2020.2

Ważne do : 2025-09-16

Znak : SR4X

Kategoria :Kategoria5

Moc : 15W

Rodzaj stacji:Analogowy Przemiennik

Ton CTCSS: 67 Hz

Częstotliwość wej:145.000 MHz

Częstotliwość wyj:145.600 MHz

Lokalizacja :Juchnowiec

TG Grupy SR4X via FM Poland

FM OgólnopolskaFM DTMF 91260#

FM MultiRegional DTMF 912600#

FM Podlasie DTMF 9126043#

FM Białystok DTMF 9126093#

ECHO DTMF 1#

ECHO OFF DTMF #

EmCom DTMF 112#

SVX IDENT DTMF *#

Pogoda DTMF 60#

Alerty Meteo DTMF 61#

Warunki propagacji DTMF 62#

Zagrożenie pożarowe lasów DTMF 63#

Hydro-Info DTMF 64#

SR4BI Pozwolenie Radiowe

Numer : DC.WML.5101.3552.2023.2

Ważne do : 2028-08-20

Znak : SR4BI

Kategoria :Kategoria5

Moc : 15W

Rodzaj stacji : Cyfrowy Przemiennik

Color Code: 4

Częstotliwość wej:430.8625 MHz
Częstotliwość wyj:438.4625 MHz

----------------------------------------

Rodzaj stacji : Przekaźnik APRS

Częstotliwość wej:432.500 MHz
Częstotliwość wyj:432.500 MHz

Lokalizacja :Juchnowiec

Grupy Robocze SR4BI DMR

SLOT 1

TG 260 Wywoławcza - BrandMeister

TG 1260 Wywoławcza - DMR PLUS

----------------------------------------------

SLOT 2

TG 26043 Podlaska (BrandMeister)

TG 8004 Okręgowa SP4 DMR PLUS

TG 2604 Okręgowa SP4 do połączeń BrandMeister - DMR PLUS

TG 6 Grupa statyczna linkowanie się do reflektora XLX-778 MODUŁ C

TG 9 Grupa statyczna oraz linkowanie się do reflektorów DMR PLUS

TG 260454(SR4BI) Grupa - Lokalna

Grupy Robocze SR4BI C4FM

DG-ID# 60 Wywoławcza polska grupa rozmówna Fusion II

DG-ID# 84 Okręg 4, woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie

DG-ID# 95 Regionalna warmińsko-mazurska

DG-ID# 90 Lokalna C4FM

Gallery

I Poldlaskie Spotkanie CB 009 lk3 20180930_121229 photo_2023-01-19_18-35-45

PropagacjaWsparcie SR4X ,SR4BI

SYSTEMATYCZNIE
,SP4RUA,SQ4PKO,SP4KOT,SP4MK

CZĘSTO
SP4TBC,SP4TZ,SP4TRB,SP4DLD,SQ4CD,SQ4EWA,SP4FEU,SQ4CTO,SP4KAI,SP4API,SQ4P
SP4ADW,SQ4CTP,SP4XBZ,SQ4HKP,SQ4MUI,SP4NKT,SP4UBW,SP4DNB,SQ4ENR,SP4JEY

Oraz darczyńcy anonimowi..

Dziękujemy wszystkim za dobrowolne wsparcie.

----------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli jesteś przekonany, że funkcjonowanie przemienników SR4BI ,SR4X ma sens to możesz dofinansować ich działalność. Kwota darowizny jest dowolna. Oczywiście lista wpłat i darczyńców zostanie podana (jeśli zostanie wyrażona taka chęć).

SR4X

W związku z zaprzestaniem zakucania przemiennika SR4X znów jest Online

SR4X Of Line do czasu wyjaśnienia incydentu

Przemiennik wyłączony na czas nieokreślony  w związku z  incydentem  w dniu 25.08.2023.
cdn…

Groźby karalne to przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa. Od razu należy tutaj podkreślić, że tylko taka groźba podlega karze na podstawie rozpatrywanego przepisu, której treścią jest zapowiedź popełnienia przestępstwa.

Nie będzie zatem podlegał odpowiedzialności z tego przepisu sprawca, który grozi popełnieniem wykroczenia np. zniszczeniem rzeczy, której wartość nie przekracza kwoty w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia (art. 124 § 1 kodeksu wykroczeń). Nie będzie także odpowiadał za groźby karalne ten, kto grozi naruszeniem tylko reguł np. prawa cywilnego (np. niewykonaniem umowy).

Groźba realizacji przestępstwa może dotyczyć działania na szkodę pokrzywdzonego (ofiary) lub też na szkodę osoby najbliższej dla pokrzywdzonego. Sprawcą przestępstwa, którym napastnik grozi nie musi być on sam. Może to być inna osoba lub grupa osób. Musi on jedynie mieć bezpośredni wpływ na działania bezpośredniego sprawcy (a co najmniej twierdzić wobec pokrzywdzonego, że taki wpływ ma).
Groźby karalne – tylko wtedy, kiedy pokrzywdzony czuje obawy

Istotnym elementem umożliwiającym sprawcy przypisania przestępstwa groźby karalnej z art. 190 k.k. jest to, że jego postępowanie musi w pokrzywdzonym wzbudzić uzasadnioną obawę, że groźba może zostać zrealizowana. Obawa musi być uzasadniona, czyli inaczej obiektywna. Pokrzywdzony nie może powoływać się na swoją ponad przeciętną wrażliwość, lękliwość czy łatwowierność. Sąd lub prokurator rozpatrujący zachowanie sprawcy będą brać pod uwagę, czy mogło ono wywołać uczucie strachu lub zagrożenia u przeciętnej osoby, występującej w określonych okolicznościach.

Co ważne bez znaczenia jest to, czy sprawca mógł rzeczywiście swoją groźbę spełnić, albowiem liczy się jedynie przekonanie (uzasadnione) pokrzywdzonego co do możliwości realizacji tej groźby. Sprawca broniąc się powinien zatem stawiać szczególny nacisk na to, że pokrzywdzony zdawał sobie sprawę z tego (miał wiedzę), że groźba nie jest realna.

Przestępstwo groźby karalnej może być popełnione wyłącznie umyślnie. Oskarżenie będzie zatem musiało wykazać, że sprawca miał uzasadniony powód (motyw), żeby grozić pokrzywdzonemu. Należy mieć jednak na uwadze, że zamiar ma dotyczyć wyartykułowania groźby, a nie jej spełnienia.

Groźba karalna może być wyrażona w każdy sposób tj. słowem, pismem, gestem itp.

Zgodnie z art. 190 kk groźba karalna zagrożona jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Oznacza to, że może tu znaleźć zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, kara pozbawienia wolności może zostać orzeczona z warunkowym jej zawieszeniem.

Przestępstwo groźby karalnej ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że organy ścigania same – bez inicjatywy ze strony osoby zagrożonej – nie będą podejmować żadnych czynności w związku z podjęciem lub prowadzeniem postępowania.
Artykuł 190 kodeksu karnego

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przemiennik SR4BI z odnowionym pozwoleniem radiowym.

Przemiennik SR4BI z dniem 11.07.2023 uzyskał kolejne pozwolenie radiowe  na kolejne 5 lat użytkowania.

1. udzielam Wnioskodawcy:
Dariusz Zajkowski
SP4FEU
pozwolenia radiowego kategorii 5 na używanie stacji amatorskiej.
2. Znak wywoławczy: SR4BI
3. Lokalizacja stacji: Juchnowiec Górny, ul. Szkolna 5
4. Przeznaczenie stacji: Przekaźnik APRS, Cyfrowy przemiennik
5. Maksymalna moc wyjściowa nadajnika: 15 W
6. Datą rozpoczęcia używania stacji jest dzień: 21-08-2023 r.
7. Pozwolenie jest ważne do dnia: 20-08-2028 r.
8. Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania częstotliwości: wejścia 432,5000 MHz 430,8625 MHz
wyjścia 432,5000 MHz 438,4625 MHz

Cyfrowy przemiennik
Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania częstotliwości:
wejścia 430,8625 MHz
wyjścia 438,4625 MHz

Przekaźnik APRS
Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania częstotliwości:
wejścia 432,5000 MHz
wyjścia 432,5000 MHz

HBLink Białystok OFF Line

W związku z małym zainteresowaniem i rosnącymi kosztami obsługi HBLink Białystok usługa zostanie wyłączona z dniem 1 Kwietnia 2023 Roku.

Zmiana parametrów SR4X

UWAGA  !!!

 

Nastąpiła zmiana częstotliwości przemiennika SR4X od 07.03.2023 roku.
Ton CTCSS: 67 Hz

Częstotliwość wej:145.000 MHz

Częstotliwość wyj:145.600 MHz

Lokalizacja :Juchnowiec

Stowarzyszenie Łączność Kryzysowa Podlasie oraz krótkofalowcy podlascy składają serdeczne podziękowania Panu Jackowi Łapszo oraz firmie Elektrit Sp.z.o.o za nie oceniona pomoc w uruchomieniu przemiennika amatorskiego SR4X”

Nowa antena dla SR4X

W godzinach popołudniowych 14.02.2023.r nastąpiła zmiana posadowienia anteny dla przemiennika SR4X .

Po zmianach antena jest umiejscowiona na maszcie 7 metrów wyżej niż była dotychczas. Został też wymieniony  kabel na H-1000 z odgromnikiem  gazowym przy antenie .

To wszystko dzięki sponsorom i zaangażowaniu członków Łączności Kryzysowej Podlasie.

Wizyta krótkofalowców w szkole w Juchnowcu 19.01.2023 r.

Dzięki uprzejmości Pani Barbary Klimaszewskiej, Dyrektor Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, mogliśmy młodym ludziom zaprezentować nasze krótkofalarskie hobby. Zabraliśmy ze sobą różnorodne radiotelefony od historycznych telefonów polowych, poprzez wojskowy sprzęt, radia CB, radia ręczne UKF, radiostacje KF po cyfrowe urządzenia DMR i FT8 wraz z niezbędnym osprzętem typu zasilacze i anteny. Podczas dwóch 45 minutowych spotkań z 8-mymi klasami opowiedzieliśmy (w miarę możliwości czasowych) o radioamatorstwie i Łączności Kryzysowej organizowanej przez krótkofalowców.
Prelegentami byli:
Waldek SP4FKS – przybliżył historię radiotechniki, początki krótkofalarstwa oraz powody powstania Łączności Kryzysowej Radioamatorskiej w Polsce. Opowiedział również w przystępny sposób o rozchodzeniu się fal radiowych i odbiciach jonosferycznych umożliwiających dalekie łączności międzykontynentalne.
Andrzej SP4DLD – opowiedział o nowoczesnych radiotelefonach wykorzystujących emisje cyfrowe DMR oraz FT8. Dzięki rozłożonym i działającym na pokazie radiostacjom zaprezentował łączności cyfrowe w czasie rzeczywistym. Przedstawił zalety tych emisji i łatwość nawiązywania kontaktów z wszystkimi krajami świata.
Zbyszek SP4RUA – zaprezentował radiotelefony i osprzęt radiowy wojskowy i opowiedział o łącznościach wykorzystywanych w armii. Przybliżył zagadnienia komunikacji wojskowej w terenie w tzw. warunkach polowych.
Grzesiek SQ4SGH oraz Paweł SP4APB – opowiedzieli o paśmie obywatelskim CB radio. Przybliżyli zastosowanie takiego sprzętu, możliwościach oraz popularnym zastosowaniu w samochodach ciężarowych i nie tylko. Nie obyło się również bez sentymentalnych wycieczek wstecz, do lat 90tych, kiedy CB radio cieszyło się największą popularnością.
Młodzież miała okazję również samemu spróbować łączności radiowych poprzez przekazane na pokazie urządzenia PMR co chętnie wykorzystali przekazując sobie raporty łączności w obrębie sali 😊. Mogli również spróbować zdolności radioamatorskich obsługując wystawione na prezentacji radiotelefony.
Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci oraz zaproszeni na kolejne pokazy w przyszłości. Mamy nadzieję, że to wszystko zaowocuje nowymi licencjami radioamatorskimi oraz dalszym rozwojem hobby i Łączności Kryzysowej w Polsce.

Prace modernizacyjne

Pod koniec grudnia 2022 roku został zmodyfikowany przemiennik SR4X. Radio nadawcze Motorola GM340 zastąpiono modelem GM360 co pozwoliło uzyskać lepszą modulację sygnału nadawanego przez przemiennik.
Prace trwają i w planach jest wymiana części odbiorczej w celu poprawy odbioru.
Jednocześnie została zdjęta antena AK 3/2, która przestała działać kilka dni wcześniej. Winowajcą okazała się woda przez co SWR anteny wzrósł do 9. Zastępczo zamontowana została antena MA2000 – do czasu kupna nowej.

Na zdjęciu szafa z przemiennikami SR4X (góra) i SR4BI (dół).

Prace modernizacyjne były możliwe dzięki zaangażowaniu kolegów:
SP4DLD, SP4FEU, SP4JLT, SP4RUA, SP4WRD, SP4FKS, SP4JEY i SP4UBW.