SR4BI Pozwolenie Radiowe

Numer : DZC.WML.5101.2431.2018.3

Ważne do : 2023-08-20

Znak : SR4BI

Kategoria :Kategoria5

Moc : 15W

Rodzaj stacji : Cyfrowy Przemiennik

Color Code: 4

Częstotliwość wej:430.8625 MHz

Częstotliwość wyj:438.4625 MHz

Lokalizacja :Białystok/Juchnowiec

SR4BIA Pozwolenie Radiowe

Numer : DC.WML.5101.2512.2019.2

Ważne do : 2024-08-02

Znak : SR4BIA

Kategoria :Kategoria5

Moc : 15W

Rodzaj stacji : Cyfrowy Przemiennik

Color Code: 4

Częstotliwość wej:431.650 MHz

Częstotliwość wyj:439.250 MHz

Lokalizacja :Białystok

Grupy TG na SR4BI & SR4BIA

SLOT 1

TG 260 STATYCZNA - POLSKA

TG 4 Grupa do rozmów na reflektorze XLX132-D D-Star/DMR/YSF Dynamiczna (aktywacja PTT 10 min)

TG 5 Grupa do rozmów lokalnych Białystok na XLX260-E Dynamiczna (aktywacja PTT 10 min)

TG 6 Grupa do rozmów na reflektorze XLX260-A Dynamiczna (aktywacja PTT 10 min)

TG 11 EmCom Polska

TG 12 EmCom Podlasie

----------------------------------------------

SLOT 2

TG 10 Podlaska

TG 40 Grupa statyczna - Grupa do komunikacji Echolink via DMR

TG 7 Grupa statyczna - Lokalna HB Link

TG 8 Grupa statyczna - Grupa do rozmów PL-HB Link

TG 9 Grupa statyczna oraz linkowanie się do reflektorów

TG 260454(SR4BI) Grupa statyczna - LOKALNA

TG 260453(SR4BIA) Grupa statyczna - LOKALNA

TG 990 Grupa statyczna TECHNICZNA

TG 260099 GPS/RRS/APRS.

TG 260097 Echo (NOTICE: private call, not a TG)

TG 9999 Echo TEST HBLink

Informacje na żądanie

AKTYWACJA PTT od 2-5 sekund

Lokalny Serwis Informacyjny:
TG 50 - Info
TG 51 - Pogoda
TG 52 - Pogoda za 12H
TG 53 - Meteo alerty
TG 54 - Poziom rzek
TG 55 - Lokalne info

Gallery

sr4bi-4 sr4bi-5 sr4bi-3 20180930_121229

Propagacja

Aktualności

Informacje i wydarzenia .

Domena SR4BI

Informuję, iż 20 września 2019 upływa termin przedłużenia domeny sr4bi.pl.
Kwota przedłużenia domeny to 149 PLN a na dzień 07.09.2019 dysponujemy środkami na utrzymanie przemienników  w kwocie 20 PLN tak więc, jak nie uzbieramy całej kwoty to z dniem 20 września strona sr4bi.pl zostaje wyłączona.

Info EmCom Podlasie & Klub Łączności SP4KAI w Białymstoku

Zapraszamy na kolejne spotkanie krótkofalowców, użytkowników CB radio oraz PMR-ów.

 

Tym razem Łączność Kryzysowa Podlasie i Klub Łączności SP4KAI w Białymstoku zapraszają do Sienkiewicz (gm Choroszcz).

Termin: sobota 13.07.2019. rozpoczęcie godzina 16.00 zakończenie 21.30
Doskonała atmosfera spotkania i możliwość wymiany sprzętu, doświadczeń spotkanie z kolegami.

O godzinie 20.00 -21.00 ćwiczenia ŁKP nauka przekazywania meldunków od stacji A do stacji B.
Poruszymy tematy towarzysko-techniczne (od HF w górę),
grill (SAMOOBSŁUGA),

Możliwość prowadzenia łączności z dala od miejskich zakłóceń.

Plotki mówią, że na spotkanie wybiera się nasz zaprzyjaźniony mleczarz.

W razie pytań mail do organizatora: emcom.podlasie@gmail.com

Uwaga obowiązuje zakaz używania aparatów, telefonów, kamer innych środków służących do utrwalania obrazu i dźwięku bez zgody właściciela posesji.

Andrzej SP4DLD
Waldemar SP4FKS

KONFIGURACJA HB LINK VIA SSH

Aby podłaczyć się do serwera HBLink poprzez hotospot należy skonfigurować połączenie poprzez DMRgateway.

Zaloguj się do strony konfiguracyjnej Pi-Star.

  * Kliknšć "Configuration".
  * Kliknij "Expert".
  * Kliknij "SSH Access".
  * W dolnej części okna kliknij "Click here for fullscreen SSH client". 
  * Następnie zaloguj się za pomocš swoich danych uwierzytelniających.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Spowoduje to otwarcie edytora nano, przewiń do samego końca plik. Wprowadź następujące informacje używając tylko klawisza tabulatora (nie używaj spacji), aby przejść do następnej kolumny.

Dostęp od strony Internetu dla hotspotów:

Hotspot SIMPLEX

HBLink_Bialystok 0000  80.211.208.227 passw0rd  62000

Hotspot DUPLEX

HBLink_Bialystok 0000  80.211.208.227 passw0rd  62001

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Dołożenie do reguł firewall Pi-Star otwarcie portów dla połączenia z HBLink serwerem.
Uruchomienie tego polecenia spowoduje założenie pliku o nazwie ipv4.fw w katalogu /root

sudo nano /root/ipv4.fw

Wprowadź (lub wytnij i wklej) następujące dwie linie jeśli masz htospot:

Hotspot SIMPEX

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62000 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62000 -j DSCP --set-dscp 46

Hotspot DUPLEX

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 62001 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 62001 -j DSCP --set-dscp 46

Użyj klawiszy + o aby zapisać plik. Użyj klawiszy + x aby wyjść.

Następnie zaktualizuj reguły firewalla:

sudo pistar-firewall

Po zakończeniu procesu aktualizacji reguł firewall wybierz z menu administracyjnego dashboard w Pi-Star opcje „UPDATE„.

Następnie przechodzimy w menu do „Configuration” i w części do konfiguracji DMR „DMR Configuration” w polu „DMR Master” należy wybrać z listy „DMRGateway„. Nic w tych ustawieniach więcej nie zmieniaj, zapisz ustawienia używając „Apply changes„.

Teraz w PI-Star, w menu administracyjnym wybieramy „Configuration” -> „Expert” i wierszu „Full Edit” wybieramy „DMR GW„. Opcja „Full edit” pozwala nam edytować całą zawartość i wprowadzić zmiany jakie mamy podane niżej.

Pamiętaj żeby zawsze tylko korzystać do zmian w DMRGateway tylko poprzez „Full Edit” -> „DMR GW” bo tylko wtedy masz dostęp do całej konfiguracji DMRgateway.

W edytowanym pliku konfiguracyjnym wpisujemy podane poniżej konfiguracje dla DMR Network 1 i DMR Network 3.

„Podstawowa” sieć, tutaj w przykładzie to Brandmeister, ma przypisane wszystkie grupy rozmowne i połączenia prywatne do Brandmeister,
ponieważ pełne mapowanie wszystkich regionalnych i lokalnych TG byłoby ogromnym wysiłkiem podczas mapowania.

[DMR Network 1]
Enabled=1
Address=195.26.76.59
Port=62031
Password=passw0rd
PassAllPC0=1
PassAllPC1=2
PassAllTG0=1
PassAllTG1=2
Debug=0
Location=1
Name=BM_Poland_2602
Id=260xxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID.

Sieć HBLink wpisujemy w „DMR Network 3„.

Grupy Robocze HB Link Białystok

Dane do serwera HB LINK  Białystok
ADRES IP :80.211.208.227
PORT:6200  hotspot simlex(MASTER-S)
PORT:6201  hotspot duplex (MASTER-D)
PORT:6202  RPT (MASTER-RPT)
PASWORD:passw0rd

Hotspot typu SIMPEX :

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=80.211.208.227
Port=62000
Password=passw0rd
TGRewrite0=2,4,2,4,1
TGRewrite1=2,5,2,5,1
TGRewrite2=2,6,2,6,1
TGRewrite3=2,7,2,7,1
TGRewrite4=2,8,2,8,1
TGRewrite5=2,10,2,10,1
TGRewrite6=2,11,2,11,1
TGRewrite7=2,12,2,12,1
TGRewrite8=2,990,2,990,1
TGRewrite9=2,9999,2,9999,1
Debug=0
Location=1
Name=HBlink-DMR
Id=260xxxx

 

Hotspot typu DUPLEX :

[DMR Network 3]
Enabled=1
Address=80.211.208.227
Port=62001
Password=passw0rd
TGRewrite0=1,4,1,4,1
TGRewrite1=1,5,1,5,1
TGRewrite2=1,6,1,6,1
TGRewrite3=2,7,2,7,1
TGRewrite4=2,8,2,8,1
TGRewrite5=2,10,2,10,1
TGRewrite6=1,11,1,11,1
TGRewrite7=1,12,1,12,1
TGRewrite8=2,990,2,990,1
TGRewrite9=2,9999,2,9999,1
Debug=0
Location=1
Name=HBlink-DMR
Id=260xxxx

Uwaga: zamiast 260xxxx w definicji sieci w polu Id musisz podać swój DMR ID

DOSTĘPNE GRUPY
SLOT –1
TG-4 Grupa do rozmów na D-Star/DMR/YSF
TG-5 Test
TG-6 Grupa do rozmów na XLX260 reflektorze
TG-11 EmCom Polska 
TG-12 EmCom Podlasie 

SLOT –2

TG-7 Grupa do rozmów lokalnych na HBLink BIAŁYSTOK – Cafe DMR
TG-8 Grupa do rozmów w ramach połączonych lokalnych serwerów HBLink
TG-10 Grupa Podlaska
TG-990 Grupa Techniczna PL - HBLink
TG-9999 ECHO TEST - HBLink

 

SQ4RNG KONDOLENCJE

Wiadomość o śmierci Twojej żony  wstrząsnęła nami,
współczujemy Ci szczerze
i przesyłamy wyrazy głębokiego żalu.
Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć.

Nowa Grupa DMR

TG 8454 – SLOT 2

grupa statyczna DMR

Białystok i okolice na SR4BI

 

Grupy Ratownicze w sieci DMR PLUS

 

Uwaga!!! grupy trzycyfrowe zaczynające się cyfrą 9, są grupami łączności RATUNKOWEJ i KRYZYSOWEJ.

Można je oczywiście dodać do przemiennika lub hotspota ale proszę nie używać ich do rozmów. Proszę przypisać sobie grupę odpowiadającą regionowi w jakim się znajdujemy.

I tak np. TG 941 jest to grupa alarmowa regionu Podlasie, natomiast TG 942 należy do regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Na grupach tych prowadzone są kontrolne zapytania sprawdzające łączność. Należy wyłącznie odpowiadać swoim znakiem i raportem jakim odbieramy. Aby niepotrzebnie nie zajmować czasu na takiej grupie, proszę odpowiadając nie wywoływać znaku osoby sprawdzającej łączność.
Proszę stosować się do w/w wytycznych.

 
Proszę również przy raporcie podawać swoje QTH (bez lokatora) i info czy odpowiadamy przez przemiennik czy hotspot. Krótko i zwięźle.
 
 
Są to wymogi łączności ratunkowo kryzysowej.
 
 
źródło informacji: https://dmrplus.pl

Info SR4BI

Uwaga Bardzo Pilne !

Do ukończenia budowy przemiennika DMR SR4BI w Białymstoku pilnie potrzebna jest Motorola GM 340 UHF. 403-470 MHz
Może ktoś z kolegów dysponuje takim radiotelefonem i chciał by go przekazać – sprzedać.

Proszę o kontakt

Andrzej SP4DLD lub Darek SP4EFU